send link to app

Batda.com app for iPhone and iPad


4.2 ( 6512 ratings )
Business Catalogs
Developer: Hoang Duc Thinh
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 26 May 2015
App size: 6.04 Mb

Cài App Batda.com bạn sẽ được
Tặng ngay 50.000đ khi mua đơn hàng đầu tiên
Giảm giá đặc biệt dành riêng khách hàng mua sắm trên App
MUA SẮM THẬT DỄ DÀNG CHỈ CẦN CHẠM NHẸ
Giao diện thân thiện, danh mục sản phẩm rõ ràng
Tìm kiếm chính xác, hình ảnh chân thực